PHOTO TOURS AND SAFARIS


TANZANIA AFRICA FEBRUARY 2019/2020

TANZANIA AFRICA FEBRUARY 2019/2020

PEI CANADA RED FOX PHOTO TOUR MAY 2019

PEI CANADA RED FOX PHOTO TOUR MAY 2019

SAN JUAN RED FOX PHOTO TOUR JUNE 2019

SAN JUAN RED FOX PHOTO TOUR JUNE 2019

 
PEI RED FOX YOUTH PHOTO TOUR JULY 2019

PEI RED FOX YOUTH PHOTO TOUR JULY 2019

 
POINT REYES BOBCATS + COYOTES OCT 2019

POINT REYES BOBCATS + COYOTES OCT 2019

 
NORTHERN GANNET PHOTO TOUR JULY 2019

NORTHERN GANNET PHOTO TOUR JULY 2019

 
MAASAI MARA PHOTO SAFARI OCT 2019

MAASAI MARA PHOTO SAFARI OCT 2019

 
UK RED FOX STORYTELLING WORKSHOP 2019

UK RED FOX STORYTELLING WORKSHOP 2019

 
UGANDA PRIMATES PHOTO TOUR NOV 2019

UGANDA PRIMATES PHOTO TOUR NOV 2019